Forretningsbetingelser

 

Vilkår:

At deltage i aktiviteter på Sturup Raceway er altid forbundet med en vis risiko. Alle gæster / kunder / deltagere skal være bevidste om dette og være indforstået med, at de deltager i aktiviteterne på eget ansvar.

Alle der deltager i Sturup Raceway aktiviteter, (bortset fra Go-karts, min. alder 15 år) skal fremvise gyldigt kørekort, i forbindelse med indskrivningen i starten af arrangementet. I tilfælde hvor deltageren IKKE kan fremvise gyldigt kørekort, vil deltageren IKKE få lov til at deltage i arrangementet. Hvis der inden arrangementet er kendskab til en deltager, der ikke kan fremvise gyldigt kørekort, så kontakt os hurtigst muligt, og vi vil vurdere sagen. Sturup Raceway forbeholder sig altid retten til både at godkende og afvise deltagere under specielle omstændigheder.

I tilfælde af mistanke om, at en deltager er påvirket af medicin, stoffer eller alkohol, vil deltageren blive udelukket fra arrangementet. Sturup Raceway har ret til at foretage test/kontrol hvis en deltager mistænkes for at være påvirket.

Sturp Raceway har ret til at afbryde og udelukke en deltager fra deltagelse, hvis deltageren bedømmes som irrationel, usikker eller til fare for andre.

Alle deltagere SKAL i forbindelse med arrangementet, deltage i den køretekniske sikkerhedsbriefing, da dette er et forsikringskrav. Hvis en deltager "misser" briefingen, skal der efterfølgende gennemføres en individuel briefing, inden deltageren får lov til at deltage.

Af sikkerhedshensyn anbefaler Sturup Raceway at deltagere er minimum 150 cm høje og maksimalt 190 cm, samt har en maksimalvægt på 115 kg.

Sturup Raceway forsyner deltagere med hjelm, køredragt, regntøj og handsker. I visse tilfælde også køresko, hvis arrangementet kræver dette. Sturup Raceway anbefaler at deltagere medbringer let tøj til at bære under udrustningen. Deltagere har mulighed for at benytte badefaciliteter efter arrangementet - men husk at medbringe eget håndklæde.

Alle deltagere SKAL følge instruktioner fra Sturup Raceway instruktører og personale.

I tilfælde af skader på anlæg under arrangement, forbeholder Sturup Raceway sig ret til rejse økonomisk krav mod deltager.

Den endelige deltagerantal SKAL meddeles senest 7 dage før arrangementsstart. I tilfælde af ekstra tilmeldinger, vil prisen væren den samme, som for de øvrige deltagere - og vil blive efterfaktureret. Reduktion i antallet af deltagere efter denne frist, vil IKKE blive refunderet.

Alle arrangementer gennemføres efter bedste formåen ud fra ledige dato'er, køretøjer, anlæg - og naturligvis vejret. I tilfælde af aflysning p.g.a ekstreme vejrforhold eller andre forhold, som ligger uden for Sturup Raceways kontrol, vil dette blive meddelt som hurtigt som muligt. Beslutning om disse forhold kan kun træffes af Sturup Raceway's ledelse. I tilfælde af aflysning fra Sturup Raceway's side, vil arrangementet blive ombooket inden for en 3 mdr. periode, uden ekstra omkostninger for kunden.

Forsikring:

Alle deltagere er dækket af en personskadeforsikring som gælder under hele arrangementet. 

Køretøjsforsikring:

Alle køretøjer er forsikrede, men med følgende selvrisiko: Pr. køretøj DKK 50.000, eller maksimalt pr. arrangement kr. 100.000.

Betaling:

Fuld betaling skal være modtaget senest 7 dage før arrangementsstart.

Aflysning eller reduktion:

Aflysning eller reduktion op til 30 dage før arrangementets startdato, vil medføre en 10% fakturering af beløbet i ordrebekræftelsen.

Aflysning eller reduktion op til 14 dage før arrangementets startdato, vil medføre en 50% fakturering af beløbet i ordrebekræftelsen.

Aflysning eller reduktion op til 7 dage før arrangementets startdato, vil medføre en 75% fakturering af beløbet i ordrebekræftelsen.

Aflysning eller reduktion mindre end 7 dage før arrangementets startdato, vil medføre en 100% fakturering af beløbet i ordrebekræftelsen.